Bölüm Tanıtımı

1978 yılında Türkiye’de ilk “Biyokimya ve Biyokimya Mühendisliği Bölümü” olarak kurulan Biyokimya Bölümü, 1996-1997 öğretim yılından bu yana Türkiye’de lisans düzeyinde dört yıllık Biyokimya eğitimi veren “ilk” bağımsız bölüm olarak faaliyetini sürdürmektedir. Bölümde “Biyokimya Ağırlıklı Biyokimya Lisans” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimya Lisans” olmak üzere iki yönlendirici program bulunmakta ve dersler % 30 İngilizce ağırlıklı yürütülmektedir.

Biyokimya; biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır ve pek çok bilim dalı ile yakından ilişki içindedir. 21.Yüzyılın biyolojik bilimler ve biyoteknoloji çağı olacağı kabul edilmektedir. Bilim ve Teknolojinin amacı sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir yaşamdır. Bu nedenle bugün hayal bile edilemeyecek olanakların insanlığın hizmetine sunulmasında en büyük pay gelecekte bu meslek üyelerinin olacaktır. Son yılların Nobel bilim ödüllerinin büyük oranda biyokimyasal çalışmalara verilmiş olması bunun en güzel kanıtıdır. İş olanaklarının, Biyokimya, Biyoteknoloji ve Gen Teknolojisinde gözlenen gelişmelere paralel olarak yoğunlaşması gelişmiş ülkelerde yayınlanan bilimsel dergilerdeki iş ilanlarının büyük bir kısmının bu alanlara yönelik oluşu ile kanıtlanmaktadır.

Biyokimya Bölümü “Biyokimya alanında ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile bütünleşmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli benzeri bölümler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma birimi olma” vizyonu ile “Biyokimya eğitimi ve araştırmalarında bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılayan; mesleki ve kültürel olarak donanımlı, değişime açık, bilimsel düşünceyi yaşam biçimi olarak benimsemiş bireyler yetiştiren; elde ettiği bilgi birikimini toplumun yararına sunan ve temel değerlerine bağlı bir bölüm olma” misyonunu üstlenmektedir.

Bölüm bünyesinde Proteomik, Biyosensör, Moleküler Biyokimya, Nano-Biyoteknoloji, Polimerik Malzemeler ve Nano-materyallerEnzim/Enzim Teknolojisi, Endüstriyel ve Medikal Biyoteknoloji, Moleküler Modelleme ve Biyoinformatik konuları üzerine araştırmalar yapılmakta ve Lisansüstü Eğitim verilmektedir.

Mezunlar; gıda, ilaç, tıbbi ve kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri ile fermentasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, üniversite, tıbbi, tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laboratuvarlarında çalışabilirler. Bölüm mezunları belirtilen iş alanlarında, üretim proseslerinden veya prosesin gerektirdiği rutin kalite-kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanması aşamalarında biyokimyager olarak çalışırlar. Projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında yönetici olarak görev alırlar. Şartları oluşturmaları halinde kendi iş yerlerini kurabilirler. İş alanları çoğunlukla gelişmiş bölgelerde olan Biyokimya, çeşitli dallar arasında bağlantı kurması nedeniyle yaygın iş alanına sahiptir. Bu da iş bulma olanaklarını arttırmaktadır.