Akademik Personel
36 Kullanıcı(lar):
Arama Kriterleri
Arama sonuçları

Ünvanı Adı Soyadı Anabilim Dalı Araştırma Alanı
Prof. Dr.
Atom-Molekül Fiziği
Spektroskopi, Ab Initio Moleküler Orbital Teori, Sıvı kristaller, MD simülasyon
Arş. Gör.
Atom-Molekül Fiziği
Nonlinear dynamical systems, Networks, Biological systems. (SI: Astrophysics, Astronomy)
Yrd. Doç. Dr.
Atom-Molekül Fiziği
Superconducting Sensors and Quantum Devices
Yrd. Doç. Dr.
Atom-Molekül Fiziği
Arş. Gör.
Atom-Molekül Fiziği
Mühendis
Genel Fizik
Arş. Gör. Dr.
Genel Fizik
Dielektrik ve Luminesans Spektroskopisi, Optik ve Ileri Lazer malzeme Uretimi
Yrd. Doç. Dr.
Genel Fizik
Biyofizik
Arş. Gör. Dr.
Genel Fizik
Biyofizik
Prof. Dr.
Genel Fizik
Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri; Bulk ve ince filmler.
Prof. Dr.
Genel Fizik
Sıvı Kristaller, Biyofizik. (Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör.
Genel Fizik
Yrd. Doç. Dr.
Genel Fizik
Yrd. Doç. Dr.
Genel Fizik
Uygulamalı Fizik; Sıvı Kristaller, Yarıiletken Elektroniği, Ultrases
Yrd. Doç. Dr.
Katıhal Fiziği
İnce metal filmler- ileri elektronik malzemelerin üretim ve karakterizasyonu
Öğr. Gör. Dr.
Katıhal Fiziği
Prof. Dr.
Katıhal Fiziği
Arş. Gör. Dr.
Matematiksel Fizik
Doğrusal olmayan dinamik sistemler, kendiliğinden organize kritiklik, kaos,
Yrd. Doç. Dr.
Matematiksel Fizik
İstatistiksel mekanik, stokastik süreçler, karmaşık sistemler
Prof. Dr.
Matematiksel Fizik
Prof. Dr.
Matematiksel Fizik
Doç. Dr.
Matematiksel Fizik
Denge dışı istatistiksel mekanik, non-extensive termoistatistik, senkronizasyon
Arş. Gör. Dr.
Matematiksel Fizik
İstatistiksel Fizik, Matematiksel Fizik; Kesirsel Matematik(Fractional Calculus)
Arş. Gör. Dr.
Matematiksel Fizik
İstatistiksel Fizik, Matematiksel Fizik; Kesirsel Matematik (Fractional Calculus)
Arş. Gör.
Matematiksel Fizik
Nonlineer Dinamik Sistemler, Ekonofizik
Öğr. Gör.
Matematiksel Fizik
Yrd. Doç. Dr.
Matematiksel Fizik
Modelleme, simülasyon hesapları
Dr. Arş. Gör.
Matematiksel Fizik
Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler ve Kaos, Karmaşıklık Analizleri
Prof. Dr.
Matematiksel Fizik
İstatistiksel fizik ve dinamik sistemler
Arş. Gör.
Nükleer Fizik
Gama Spektroskopisi, Çevresel Radyoaktivite
Doç. Dr.
Nükleer Fizik
Radyasyon ölçümü
Doç. Dr.
Nükleer Fizik
Uzman
Nükleer Fizik
Doç. Dr.
Nükleer Fizik
Arş. Gör. Dr.
Nükleer Fizik
Yüksek Enerji Fiziği
Prof. Dr.
Nükleer Fizik