Ozgur Afsar
Özgür Afşar
Dr. Arş. Gör.
Matematiksel Fizik
Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler ve Kaos, Karmaşıklık Analizleri
2364
...

Araştırmalar

 

Statistical mechanics

Numerical methods and simulation

Nonlinear dynamical systems

Complexity measures

Nonequilibrium Thermodynamics

Computational methods

 

Özgeçmiş

 

Personal data

Date / Places of birth 24-07-1979 / Zonguldak - Turkey

Nationality Turkish

Marital status Single

Adress 175 Sok. No : 10 / 9 Aylin Apt. Basınsitesi ,Izmir - Turkey

Work adress Ege University, Faculty of Science, Department of Physics 35100 Izmir - Turkey

Tel (office) +90 232 3112364

GSM              -----------------

E-mail ozgur.afsar@ege.edu.tr

Academic Information

2007-2013 Phd at the University of Ege, Department of Physics, Izmir - Turkey

Supervisor: Prof. Dr. Uğur Tırnaklı

2002-2005 Master at the Celal Bayar University, Department of Physics, Manisa - Turkey

Supervisor: Doç. Dr. Özhan Kayacan

1998-2002 Graduate at  the Celal Bayar University, Department of Physics, Manisa - Turkey

Employment information

2009 - Research Asistant at the University of Ege, Department of Physics, Izmir - Turkey

2006 - 2007 Teacher on Mathematics and Analytical Geometry, Sarkuysan Technical High School

Gebze - Kocaeli

Computer & software proficiency

Operating systems Mac OS X: A thorough knowledge

UNIX, Linux, Windows: Experienced.

Programming Able to program Fortran and C

Numerical libraries GNU Scientific Library

Softwares Good knowledge of Maple, Matlab, Grace, Sigmaplot

Typesetting Good knowledge of LATEX and Medium level of ConTEXt.

Other softwares Keynote (Mac presentation), MS Office

Languages

Turkish Mother tongue.

English Fluent in writing/reading and Medium level in speaking.

Research interest

Statistical mechanics

Numerical methods and simulation

Nonlinear dynamical systems

Complexity measures

 ∗ Nonequilibrium Thermodynamics

 Computational methods

Publications (SCI)

 ∗ O. Afsar and U. Tirnakli, Relationships and scaling laws among correlation, fractality, Lyapunov divergence and q-Gaussian distributions, Physica D, 272,18-25, 2014.

 O. Afsar, G. B. Bagci and U. Tirnakli, Renormalized entropy for one dimensional discrete maps: periodic and quasi-periodic route to chaos and their robustness, Eur. Phys. J., 40184-2, 2013.

 O. Afsar and U. Tirnakli, Generalized Huberman-Rudnick scaling law and robustness of q-Gaussian probability distributions, EPL, 101, 20003, 2013.

 O. Afsar and U. Tirnakli, Probability densities for the sums of iterates of the sine-circle map in the vicinity of the quasiperiodic edge of chaos, Phys. Rev. E, 82, 074010, (2010).

O. Afsar, O. Kayacan, Generalized Cluster Variation Theory for the isotropic-nematic phase transition, Phys. Scr. 73, 525, (2006)

O. Kayacan, N. Can, Y. Karabulut and O. Afsar, Application for the Tsallis thermostatistics to half-width method used in thermoluminesence glow peaks in analysis of thermal desorption spectra, Physica A, 345, 107, (2005).

O. Afsar, O. Kayacan, Free energies and specific heats of the nematic within nonextensive thermostatistics, Mathematical and Computational Applications 10, 307, (2005).

Conferences, summer schools & talks

 * Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Bölümü Karmaşık Sistemler Çalıştayı , 12 Nisan 2013, DEÜ, İzmir - Türkiye.

  Invited Speaker: 'Stokastik İkinci Yasa ve Dinamik Sistemlere Uygulamaları'

* İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Seminerleri, 1 Mart 2013, İTÜ, İstanbul - Türkiye.

  

Invited Speaker: 'Stokastik İkinci Yasa ve Uygulamaları'

 ∗ 3rd International Workshop on Statistical Mechanics and Dynamical Systems 27 August-2 September 2012, ITAP-Turunç, Turkey.

 Poster: 'Generalized Huberman-Rudnick scaling law and robustness of q-Gaussian probability distributions.'

∗ İzmir Genç Fizikçiler Kongresi, GEFİK-2012, 13-15 Haziran 2012, Ege Üniversitesi, İzmir - Türkiye.

 Speaker: 'Denge Dışı Sistemlerde Karmaşıklık Ölçümü : Renormalize Entropi Yöntemi'

 International Summer School and Research Workshop on Complexity, Tubitak -Feza Gursoy Institute & Imperial College, 5-10 September 2011, Istanbul - Turkey 

∗ 6th High Performance Computing and Paralel Programming Summer School, Istanbul Technical University, 14-24 June 2011, Istanbul - Turkey.

2nd Greek-Turkish Conference  on Statistical Mechanics and Dynamical Systems, 5-9 September 2010, Marmaris, Turunc - Turkey.

Poster: ‘Probability densities for the sums of iterates of the sine-circle map in the vicinity of the quasiperiodic edge of chaos.’

IARS Summer School on ‘Complex Systems’, ITAP, 23-27 August 2010, Turunc - Turkey.

17th Istanbul Statistical Physics Days, Sabancı University, 1-3 July 2010, Istanbul - Turkey.

Brief speaker: ‘Probability densities for the sums of iterates of the sine-circle map in the vicinity of the quasiperiodic edge of chaos.’

IARS Summer School on ‘Introduction on Quantum Information and Computation’, ITAP, 10-23 August 2009, Turunc - Turkey.

IARS Summer School on ‘Nonlinear Dynamical Systems: Chaos and Fractal Geometry’, ITAP, 1-10 August 2009, Turunc - Turkey.

IARS Summer School on ‘Statistical Mechanics and Complexity’, ITAP, 2-22 July 2007, Turunc - Turkey.

Workshop on ‘Phase Transitions and Renormalization Group Theory’, Kayseri Erciyes University, Nihat Berker, 9-12 March 2007, Kayseri - Turkey.

11th Istanbul Statistical Physics Days, Istanbul Technical University, 24-26 June 2004, Istanbul - Turkey.

Brief speaker: ‘Generalized Cluster Variation Theory for the isotropic-nematic phase transition.’


Scholarships

∗ Scholarship student at TUBITAK project on ‘Dinamik Sistemlerde Merkezsel Limit Davranışları ve Zaman Serilerinde Karmaşıklık Analizi’, University of Ege, 2012-, Izmir, Turkey.

Scholarship student at TUBITAK project on ‘Toplanabilir Olmayan Entropiler Kullanan Yeni Bir Karmaşıklık Ölçümü Çok Disiplinli Uygulamaları’, University of Ege, 2009- 2010, Izmir, Turkey.

Scholarship student at TUBITAK project on ‘Yüksek boyutlu dinamik sistemler : Biyolojik Evrim, Deprem ve Kendiliğinden Organize Kritik Sistemlerin Modellenmesi’, University of Ege,2008-2009, Izmir, Turkey.

Scholarship student at TUBITAK project on ‘Ağır Çekirdeklerin Seviye Yoğunluğu Tayini’, Celal Bayar University, 2004-2005, Manisa, Turkey.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersler/Duyurular/Sınavlar...

* Fizik Bölümü 4. Sınıf İkinci Öğretim Atom Laboratuvarı Alan Öğrencilerinin Dikkatine


Ad-Soyad                        Ortalama

Tuğçe Metin                           89

Fulya Aydın                            93

Ayşe Özcan                            75

Gülşah Koçyiğit                      79

Çağla Özel                             76

Ela Emlik                                71

Gülsün Yaman                       75

DamlaKaraboğa                     74

Halil Alagöz                            66

Akın Öz                                  74

Mehmet Coşkun                    70

Yücel Yolcu                            81

Aybike Koşum                        78

Aydın Karapınar                     73

MuratKarademir                     67

Özge Özbek                           66

Zerrin Başaran                       65

Gülsüm Ersü                          63

SerhanÖzgeçen                     63

Cihad Tekin                            60

Cansu Durmaz                        81

Özgün Akkoyun                      73

Nazlı Ezer                               76

Burcu Karagöz                        80

Nigar Ünsaler                          78

Ergin Aydın                              51    (şartli gecti, final sinavina girebilir)

Emel Gürbüz                           64