шаблоны joomla

Huseyin Ertik
Huseyin Ertik
Arş. Gör. Dr.
Matematiksel Fizik
İstatistiksel Fizik, Matematiksel Fizik; Kesirsel Matematik(Fractional Calculus)
2375
...

Araştırmalar

 • Kuantum Gazları; Kesirsel Matematik (Fractional Calculus) ve Termoistatistiksel Yöntemlerle Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
 • Kuantum Sistemleri; Uzay ve Zaman Kesirselliğin Etkileri
 • Bose-Einstein Yoğunlaşması; Termodinamiksel, İstatistiksel ve Yapısal Özelliklerinin Kesirsel Matematik Çerçevesinde İncelenmesi
 • Kesirsel Varyasyonel Hesaplama (Fractional Variational Calculus)

Özgeçmiş

 

Dr. Hüseyin ERTİK

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü,

Matematiksel Fizik Anabilim Dalı


Doğum Tarihi:18.01.1979

Doğum Yeri: Ula/Muğla

Medeni Hali: Evli ve iki çocuk babası

Ofis telefonu: (232) 311 23 75

Cep telefonu: (530) 560 55 79

E-mail: huseyin.ertik@ege.edu.tr

Öğrenim Durumu

 • Lise: İzmir Atatürk Lisesi, 1997.
 • Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 2002.
 • Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Matematiksel Fizik Bilim Dalı, 2004.
 • Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Fizik Öğretmenliği, 2004.
 • Doktora: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Matematiksel Fizik Bilim Dalı, 2010.

Akademik Görevleri

 • Araştırma Görevlisi: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Matematiksel Fizik Anabilim Dalı, 2002–2010.
 • Araştırma Görevlisi Dr.: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Matematiksel Fizik Anabilim Dalı, 2010- devam ediyor.

Tezler

 • “Spin-yörünge etkileşmeli Woods-Saxon potansiyeliyle tek-parçacık radyal Schrödinger Denkleminin yeni bir yöntemle çözümü ve bazı küresel çekirdeklere uygulanması”

Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.

Danışman: Prof. Dr. Hüseyin ERBİL

 • “Kuantum gazlarının fiziksel özelliklerinin istatistiksel mekanik yöntemlerle incelenmesi”

Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.

Danışman: Prof. Dr. Doğan DEMİRHAN

Araştırma Alanları

 • Termoistatistiksel ve kesirsel matematik (Fractional Calculus) yöntemlerle kuantum gazlarının fiziksel özelliklerinin incelenmesi.
 • Kuantum sistemleri üzerine uzay-zaman kesirselliğinin etkileri.
 • Bose-Einstein yoğunlarının termodinamiksel, istatistiksel ve yapısal özelliklerinin kesirsel matematik çerçevesinde incelenmesi.
 • Kesirsel varyasyonel hesaplama (korunumlu olmayan sistemlerin Hamiltoniyen formalizmi).

Yayınlar (SCI)

 1. H. Ertik, H. Şirin, D. Demirhan and F. Büyükkılıç, Fractional mathematical investigation of Bose-Einstein condensation in dilute 87Rb, 23Na and 7Li atomic gases, International Journal of Modern Physics B Vol.26, No.17 (2012) 1250096.
 2. H. Şirin, F. Büyükkılıç, H. Ertik and D. Demirhan, The effect of time fractality on the transition coefficients: Historical Stern-Gerlach experiment revisited, Chaos, Solitons & Fractals 44 (2011) 43-47.
 3. H. Şirin, H. Ertik, F. Büyükkılıç and D. Demirhan, Investigation of the Bose-Einstein condensation based on fractality using fractional mathematics, Journal of Statistical Mechanics (2010) P10022.
 4. H. Ertik, D. Demirhan, H. Şirin and F. Büyükkılıç, Time fractional development of quantum systems, Journal of Mathematical Pyhsics 51 (2010) 082102.
 5. H. Şirin, F. Büyükkılıç, H. Ertik and D. Demirhan, The influence of fractality on the time evolution of the diffusion process, Physica A Vol.389, No.10 (2010) 2007-2013.
 6. H. Ertik, D. Demirhan, H. Şirin and F. Büyükkılıç, A fractional mathematical approach to the distribution functions of quantum gases: Cosmic Microwave Background Radiation problem is revisited, Physica A Vol.388, No.21 (2009) 4573-4585.

Yayınlara Yapılan Atıflar

Web of Science veri tabanına göre,

kendisi tarafından 5 adet, başkaları tarafından 2 adet atıfta bulunulmuştur.

Hakemlik Faaliyetleri

Physics Letters A (1 Adet)

Uluslararası Bilimsel Kongrelerde Sunulan ve Bildiri Kitabı veya CD’sinde Basılan Bildiriler

Sözlü Bildiriler:

 1. Erbil H.H., Ertik H., Spin-yörünge etkileşmeli Woods-Saxon potansiyeliyle radyal Schrödinger denkleminin yeni bir yöntemle çözümü ve bazı küresel çekirdeklere uygulanması, TFD 22. Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum, Türkiye.
 2. Ertik H., Erbil H.H., Şirin H., Kunduracı T., Tek boyutta basamak potansiyeli için Schrödinger denkleminin yeni basit bir yöntemle çözümü, TFD 23. Fizik Kongresi, 13-16 Eylül 2005, Muğla, Türkiye.
 3. Şirin H., Erbil H.H., Ertik H., Kunduracı T., Hidrojene benzer atomların elektronik enerji seviyelerinin ve dalga fonksiyonlarının basit yeni bir yöntemle elde edilmesi, TFD 23. Fizik Kongresi, 13-16 Eylül 2005, Muğla, Türkiye.
 4. Kunduracı T., Erbil H.H., Ertik H., Şirin H., Sonsuz yüksek trigonometrik potansiyel kuyusunda bulunan bir parçacığın bir-boyutlu Schrödinger denkleminin yeni basit bir yöntemle çözümü, TFD 23. Fizik Kongresi, 13-16 Eylül 2005, Muğla, Türkiye.

Poster Bildiriler:

 1. Erbil H.H., Kunduracı T., Ertik H., Şirin H., Solution of the radial Schrödinger equation by a simple method for Hydrogen-like atom screened potential with spin-orbit coupling, 6th International Conference of the Balkan Physical Union, 22-26 August 2006, Istanbul, Türkiye.
 2. Erbil H.H., Kunduracı T., Ertik H., Şirin H., Solution of the radial Schrödinger equation by a simple method for Yukawa type potential with spin-orbit coupling, 6th International Conference of the Balkan Physical Union, 22-26 August 2006, Istanbul, Türkiye.
 3. Erbil H.H., Kunduracı T., Ertik H., Şirin H., Solution of the radial Schrödinger equation by a simple method for Hydrogen-like atom potential with spin-orbit coupling, 6th International Conference of the Balkan Physical Union, 22-26 August 2006, Istanbul, Türkiye.
 4. Erbil H.H., Kunduracı T., Ertik H., Şirin H., Solution of the radial Schrödinger equation by a simple method for Gauss type potential with spin-orbit coupling, 6th International Conference of the Balkan Physical Union, 22-26 August 2006, Istanbul, Türkiye.

Ulusal Toplantılardaki Sunumlar

 1. H.Ertik, D. Demirhan, H. Şirin, F. Büyükkılıç, Zaman Kesirsel Schrödinger Denklemi,III. Nanoelektronik Taşınım Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi, Feza Gürsey Enstitüsü, 22–27 Nisan 2009, İstanbul, Türkiye.
 2. H.Şirin, F. Büyükkılıç, H. Ertik, D. Demirhan, Kuantum Sistemlerinin Zaman Gelişimine non-Markovianliğin Etkisi, III. Nanoelektronik Taşınım Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi, Feza Gürsey Enstitüsü, 22–27 Nisan 2009, İstanbul, Türkiye.

Katıldığı Kongre, Sempozyum, Çalıştay ve Yaz Okulları

 1. Summer School II on Nuclear Collective Dynamics, 26-30 Temmuz 2004, Boğaziçi Üniversitesi,  Feza Gürsey Enstitüsü, İstanbul.
 2. Atom-Molekül ve Çekirdek Sistemlerinin Yapıları ve Spektrumları Çalıştayı, 8-10 Temmuz 2005, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 3. TFD 22. Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum, Türkiye.
 4. TFD 23. Fizik Kongresi, 13-16 Eylül 2005, Muğla, Türkiye.
 5. 6th International Conference of the Balkan Physical Union, 22-26 August 2006, Istanbul, Türkiye.
 6. II. Nanoelektronik Taşınım Sempozyumu, 6-10 Şubat 2009, Muğla Üniversitesi, Akyaka, Muğla.
 7. III. Nanoelektronik Taşınım Sempozyumu, 22–27 Nisan 2009, Boğaziçi Üniversitesi, Feza Gürsey Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.

Projeler

Proje Adı: Kuantum gazlarının fiziksel özelliklerinin istatistiksel mekanik yöntemlerle incelenmesi.

Proje Türü ve No: Ege Üniversitesi BAP, 2007Fen40.

Görev: Araştırmacı.

Yazılım Bilgileri

Mathematica, Maple, SigmaPlot.

Yabancı Diller

İngilizce (ÜDS Puanı: 86,25).