Ibrahim Ozken
Ibrahim Ozken
Arş. Gör.
Matematiksel Fizik
Nonlineer Dinamik Sistemler, Ekonofizik
...

Dersler/Duyurular/Sınavlar...

Atom Fiziği Laborutuvarı rapor yazımı!!!!!

1-Amaç

2-Föyde deneyin yapılışı sırasında sorulan sorular varsa cevapları, föyün sonundaki soruların cevapları

3-Çizilmesi gereken grafik varsa grafik

4-Yorum (yorumda deneyin yapılışını anlatan sıfır alır ve yorum 10 üzerinden 4 puandır)

5-Deney sırasında doldurmuş olduğunuz excel dosyasının cıktısı

Not: Rapor el yazısıyla yazılacak. Raporunu bir sonraki hafta lab. saatinde getirmeyenin raporu alınmayacaktır. Deneye mazeretsiz (hastane raporsuz) gelmeyen deneyden sıfır almış sayılır.