Mustafa Tepe
Mustafa Tepe
Prof. Dr.
Genel Fizik
Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri; Bulk ve ince filmler.
2819
...

Araştırmalar

Külçe (Bulk) malzemeler:

YBCO ve BSCCO tabanlı yüksek sıcaklık külçe (bulk) malzemelerin üretimi ve karakterizasyonları (katıhal tepkime ve melt growth yöntemleri, I-V, R-T, manyetik süseptibilite, Meissner etkisi...)

İnce filmler:

YBCO yüksek sıcaklık süperiletken ince filmlerin DC magnetron sputtering yöntemiyle üretimi ve karakterizasyonları (I-V, R-T, litografi, Josephsoın eklemleri, aygıt uygulamaları..)

Özgeçmiş

 Adı Soyadı: Prof. Dr. MUSTAFA TEPE

 

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite
Lisans  Fizik Ege Üniversitesi
Y. Lisans  Fizik Ege Üniversitesi
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık  Fizik Ege Üniversitesi

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :Zayıf Manyetik Alanlarda ‘’ Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerinde’’ Kritik Akım Histerezisi. Ege Üniversitesi, 1992.

Danışman: Prof.Dr. Doğan ABUKAY

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : AC Manyetik Süseptibilite Ölçüm Yöntemiyle Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerine Katkı Maddelerinin Etkisinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi, 1997

Danışman: Prof. Dr. Doğan ABUKAY

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri
Arş.Gör.  Fen Fakültesi   Ege Üniversitesi
Dr.Arş.Gör.    Fen Fakültesi   Ege Universitesi
Yrd. Doç. Dr  Fen Fakültesi    Ege Üniversitesi 
Doç. Dr  Fen Fakültesi    Ege Üniversitesi 
Prof. Dr  Fen Fakültesi    Ege Üniversitesi, 2011-

 

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri

 1. Koçoğlu H., “ YBCO Süperiletken Bileşiğine Yabancı Atom Katkısının Etkileri”, Ege Üniversitesi, 2003
 2. Baytosun F.,’’ (Bi,Pb) Ca-Sr-Cu-O süperiletken Bileşiğinin 110 K Fazına Termo-Mekaniksel işlemlerin Etkisi’’. 2005.
 3. Gökay U S., Eritme Büyütme Yönlendirme Yöntemiyle Hazırlanan YBa2Cu3O7-x Süperiletkenlerinin İncelenmesi, 2009.
 4. Çaha İ., Farklı Isıl İşlem Koşullarında Hazırlanan YBa2Cu3O7-x Süperiletken Yapıların Karakterizasyonu, 2013.

    Doktora tezler

 1. Avcı İ., YBa2Cu3O7-y İnce Filmlerle DC-SQUID Magnetometre Yapımı ve  ygulamaları (2007)
 2. Karcı A B., Süperiletken YBCO İnce filmlerin Yapısal, Elektriksel ve Manyet Özelliklerinin Üretim Parametrelerine Bağımlılığının İncelenmesi, 2009.
 3. Çakmak HM.,Metal-Oksit İnce Film Yapıların Üretilmesi ve Elektriksel Karakteristiklerinin İncelenmesi, 2011

   Tamamlanan Projeler

 1. Yüksek sıcaklık üstüniletkenlik ince-film hazırlanması ve SQUID ile IR dedektörü yapımının geliştirilmesi, uygulaması, TÜBİTAK TBAG Proje No: 1272, 1997: 1-22
 2. YBCO DC-SQUID Magnetometre yapımı ve Tahribatsız malzeme testi. MISAG  264 nolu    TÜBİTAK   projesi. (2007)(Araştırmacı)
 3. Gaz Haldeki ve Çözünmüş Karbondioksitin Kantitatif Tayinine Yönelik Kimyasal Optik Sensör Geliştirilmesi,  (Araştırmacı) TÜBİTAK, bitiş tarihi: 01.04.2009
 4. Yüksek Sıcaklık Süperiletken YBa2Cu3O7-xIR Bolometre (Termal Dedektör) Tasarımı ve Uygulamaları, ( Yürütücü)  PROJE NO: 2006 BİL 027, Bitiş tarihi: 2008
 5. YBa2Cu3O7-x İnce Filmlerle DC-SQUID Magnetometre Yapımı ve Uygulamaları. 2006/FEN/026 (2008). Yürütücü
 6. Bi,Pb) Ca-Sr-Cu-O süperiletken Bileşiğinin 110 K Fazına Termo-Mekaniksel işlemlerin Etkisi.   (2003).   Proje yürütücüsü
 7.  Eritme-Yönlendirme Yöntemiyle Büyütülen YBa2Cu3O7-x Süperiletkenlerininİncelenmesi. 2008/FEN/060, Yürütücü, 2009
 8. Süperiletken YBCO İnce Filmlerin, Yapısal, Elektriksel ve Manyetik Özelliklerinin     Üretim Parametrelerine Bağımlılığının İncelenmesi, 2007/FEN/38, Yürütücü, 2009.
 9. Yüksek Sıcaklık Süperiletken YBa2Cu3O7-x IR Bolometre (Termal Dedektör) Tasarımı ve Uygulamaları, 104M194 nolu TÜBİTAK  (2007). Yürütücü                      

Yayınlar

 1. Tepe, M. ve D. Abukay, “ The Effect of Vanadium Doping on Superconducting Properties of (Bi, Pb)2Sr2Ca2(Cu1-xVx)3Oy Ceramics,” Solid State Communications, 108, 613–617 (1998).
 2. Nesrullajev, A., M. Tepe, N. Kazancı, H. M. Çakmak ve D. Abukay, “Surface-Induced Textures in Lyotropic Liquid Crystalline Mesophases, “ Materials Chemistry and Physics, 65, 125-129 (2000).
 3. Nesrullajev, A., M. Tepe, D. Abukay, N. Kazancı, D. Demirhan, F. Büyükkılıç, “ Effect of YBa2Cu3O7-x Thin Films on the Textures and Orientational Properties of Liquid Crystals.” Appl. Phys. A, 71, 161–167 (2000).
 4. Nesrullajev, A., M. Tepe and N. Kazancı, “ Surface-Induced and Oriented Textures of Smectic liquid Crystals: Effect of Thin Films, “ J. Phys. D: Appl. Phys.,35, 2994-3001 (2002).
 5. Ertekin, K., M. Tepe, B. Yenigül, E. U. Akkaya and E. Henden, “ Fiber Optic Sodium and Potassium Sensing by Using a Newly Synthesized Squaraine Dye in PVC Matrix,” Talanta, 58, 719-727
 6. Tepe, M., İ. Avcı and D. Abukay, “Effect of Pelletization Pressure on Structural Properties and Critical Current Hysteresis of Ceramic Superconducting Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2Cu3Oy’’ , Physica Status Solidi (a), 198, No. 2, 420-426 (2003)
 7. Tepe, M., I.Avci, ,  H.Koçoğlu and  D.Abukay, ‘’Investigation of variation in weak-llink profile YBa2Cu3-xAgxO7-y superconductors by Ag doping concentration’’, Solid State Communications, 131, 319-323(2004).
 8. Avci, I, M. Tepe and D. Abukay, ‘’ Effect of deposition on YBa2Cu3O7-y  thin films by inverted cylindrical magnetron sputtering and substrate effects’’, Solid State Communications, 130, 357-361(2004).
 9. Avci, I, M. Tepe, U. Serincan, B. Oktem, R. Turan and D. Abukay,’’ Electrical and magnetic properties of Si ion implanted YBa2Cu3O7-y thin films and microbridges’’, Thin Solid Films, 466, 37–40 (2004).
 10. Avci, I, M. Tepe, U. Serincan, B. Oktem, R. Turan ve D. Abukay, ‘’ Developing a trilayer processing technique for superconducting YBa2Cu3O7-y thin films by using Ge ion implantation’’, Supercond. Sci.  Technol., 18, 477-481 (2005).
 11. I. Avci, R.Akram, A. Bozbey, M. Tepe and D. Abukay, Selection of the best proper DC-SQUIDs in a multi-SQUID configuration,  IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 17, no. 2, June 2007, 680–682
 12. B. Oktem, A. Bozbey, I. Avci, M. Tepe, D. Abukay, M.Fardmanesh. The Superconducting Transition Width and Illumination Wavelength Dependence of the Response of MgO Substrate YBCO Transition Edge Bolometers, Physica C 458 (2007) 6–11
 13. I Avci, B P Algul, A Bozbey, R Akram, M Tepe  and D Abukay,   Investigation of the effect of thermal cycling on the device performance of YBa2Cu3O7−δ DC-SQUIDs , Supercond. Sci. Technol. 20 (2007) 944–949
 14. B. P. Algul, I. Avci, R. Akram, A. Bozbey, M. Tepe and D. Abukay. Dependence of josephson junction critical current on the deposition rate of YBCO thin film by dc magnetron sputtering, AIP Conference Proceedings  899(2007) 762-762
 15. I. Avci, B.P. Algul, R. Akram, A. Bozbey, M. Tepe, D. Abukay; Signal performance of DC-SQUIDs with respect to YBCO thin film deposition rate, Sensors and Actuators A 153 (2009) 84–881-
 16. Tepe, M., D. Abukay, T. Yıldız ve N. Kazancı, AC Susceptibility Study of     YBa2Cu3Oy Thin Films, Proc. Suppl. BPL, 5(1997)658-661.
 17. Tepe, M. Ve D. Abukay, “ Influence of Zn Doping on Magnetic and Electrical Properties of Bi(Pb)SrCaCuO Superconductors”, Tr.J.of Physics, 21, 1010–1016     (1997).
 18. Kocabaş, K., N. Kazancı, A. Demirbilek ve M. Tepe, Substitution of Vanadium for Bismuth in the Bi1.6-xVxPb0.3Sr2Ca2Cu3Oy superconducting System, Proc. Suppl.     BPL, 5(1997)1104-1106.
 19. Kazancı, N., K. Kocabaş, A. Demirbilek ve M. Tepe, Superconducting Properties     of the Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2-xYxCu3Oy Ceramic System, Proc. Suppl. BPL 5(1997)346-350.
 20. Tepe, M. and D. Abukay, “ A Study on the Effect of Ni Doping on Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-    O System”, Tr.J.of Physics, 22, 57–63 (1998).
 21. Kocabaş, K., N. Kazancı and M. Tepe, “ Characterization of Sb Doped YBaCuO Superconducting Ceramics”, Tr.J.of Physics, 22, 65-68 (1998).
 22. Kocabaş, K., N. Kazancı, A. Demirbilek and M. Tepe, “ The Effect of Ag     Substitution of Cu in BPSCCO Superconductors, “ Balkan Physics Letters BPL, 8(1),     26-32 (2000).
 23. Tepe, M. and D. Abukay, “ Effect of Temperature and Magnetic Field on     Voltage-Current Characteristics of YBCO Thin Film Fabricated by Magnetron     Sputtering,” Balkan Physics Letters BPL, 8(1), 117–122 (2000).
 24. A.B. Karci, M.Tepe, H. Sozeri,  Dependence of the Structural, Electrical and     Magnetic Properties of the Superconductive YBCO Thin Films on the Deposition     Rate, Journal of Physics: Conference Series 153 (2009) 012016.
 25. U S Gokay, M Tepe, Studies on structural and magnetic properties of melt textured growth YBa2Cu3O7-x superconducting bulk materials, Journal of Physics: Conference Series 153 (2009) 012011.
 26. Tepe, M. ve D. Abukay, “ Single Phase High-Tc Thin Films: Their Preparation and Characterization”, Journal Of Faculty of Science Ege University, Vol. 22(1), 97–104, 1999.
 27. Tepe, M. ve D. Abukay, “ Zayıf Manyetik Alanlarda Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerinde Kritik Akım Histerezisi”, E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(4), 35-41, 1991.
 28. H.M. Çakmak, H.A. Çetinkara , S. Kahraman , F. Bayansal , M. Tepe , H.S. Güder a, M.A. Çipiloglu ,''Effects of thermal oxidation temperature on vacuum evaporated tin dioxide film'', Superlattices and Microstructure 51(2012) 421-429.


Konferanslar

 1. Tepe, M. ve D. Abukay, “ Zayıf Manyetik Alanlarda Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerinde Kritik Akım Histerezisi”, Türk Fizik Derneği 14. Ulusal Fizik Kongresi, s.17, Lefkoşe-KKTC, 1993.
 2. Abukay, D., M. Tepe, N. Kazancı ve K. Kocabaş, “ YBa2Cu3O7-x İnce Film Örneklerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu”, Türk Fizik Derneği 15. Ulusal Fizik Kongresi, s.248, Kaş-Antalya, 1995.
 3. Tepe, M., N. Kazancı, K. Kocabaş ve D. Abukay, “ Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O Süperiletken Bileşiğe Zn- Katkısının Etkisi”, Türk Fizik Derneği 15. Ulusal Fizik Kongresi, s.247, Kaş-Antalya, 1995.
 4. Kazancı, N., K. Kocabaş, M. Tepe ve D. Abukay, “ Sb Katkılı YBaCuO Süperiletken Seramikler”, Türk Fizik Derneği 15. Ulusal Fizik Kongresi, s.246, Kaş-Antalya, 1995.
 5. Kocabaş, K., N. Kazancı, M. Tepe ve D. Abukay, “Ag Katkılı BPSCCO Süperiletken Seramikler”, Türk Fizik Derneği 15. Ulusal Fizik Kongresi, s.249, Kaş-Antalya, 1995.
 6. Tepe, M. ve D. Abukay, “Ni Katkılı Bi(Pb)SrCaCuO Süperiletken seramiklerin Karakterizasyonu”, Türk Fizik Derneği 16. Ulusal Fizik Kongresi, s.248, Ayvalık-Balıkesir, 1996.
 7. Kocabaş, K., N. Kazancı, M. Tepe, A. Demirbilek ve D. Abukay, “Sb Katkılı BiPbSrCaCuO Süperiletken Seramiklerin Karakterizasyonu”, Türk Fizik Derneği 17. Ulusal Fizik Kongresi, s.423, Alanya-Antalya, 1998.
 8. Tepe, M., D. Abukay, T. Yıldız, N. Kazancı, A. Demirbilek ve K. Kocabaş, “YBCO İnce Filmlerde Laser Kesimi Köprülerin I-V Karakteristikleri”, Türk Fizik Derneği 17. Ulusal Fizik Kongresi, s.424, Alanya-Antalya, 1998
 9. Deniz, C., M. Tepe ve D. Abukay,”Farklı Sinterizasyon Koşullarında Hazırlanan K-Katkılı Bi(2223) Sisteminin Süperiletken Özelliklerinin Karakterizasyonu”, II. Ulusal Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler Sempozyumu, 106-108, Malatya, 2001.
 10. B. Oktem, A. Bozbey, I. Avci, M. Tepe, D. Abukay, M. Fardmanesh. “Dependence of the response on the superconducting transition width of MgO substrate  YBCO Edge Transition Bolometers” 23rd International Physics Congress, September 13–16, 2005, Muğla-Turkey
 11. Karcı B., Tepe M., “Structural and Magnetic Properties of Y1-xLuxBa2Cu3-y Superconductors”4. Ulusal Süperiletkenler Sempozyumu, 10-13 Ağustos 2009, Trabzon-Türkiye.
 12. Gokay U S, Tepe M., “Electrical and Magnetic Properties of Melt-Textured GrowthYBa2Cu3O7-y Superconducting Bulk Materials with Y211 Addition, Ulusal Süperiletkenler Sempozyumu, 10-13 Ağustos 2009, Trabzon-Türkiye.
 13. Tepe, M., D. Abukay, T. Yıldız ve N. Kazancı, “AC Susceptibility Study of YBa2Cu3Oy Thin Films,” 3rd General Conference of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca, Romania, Vol. 5, 658–661, 1997.    Kazancı, N., K. Kocabaş, A. Demirbilek ve M. Tepe, Superconducting Properties of the Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2-xYxCu3Oy Ceramic System, 3rd General Conference of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca, Romania, Vol. 5, 346–350, 1997.
 14. Kocabaş, K., N. Kazancı, A. Demirbilek ve M. Tepe, “ Substitution of Vanadium for Bismuth in the Bi1.6-xVxPb0.3Sr2Ca2Cu3Oy superconducting System,” 3rd General Conference of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca, Romania, Vol. 5, 1103–1106, 1997.
 15. Yıldız, T., M. Tepe, D. Abukay, ve N. Kazancı, “ An Investigation of Current-Voltage (I-V) Characteristics of YBa2Cu3Oy Thin Films”, 3rd General Conference of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca, Romania, Book of Abstracts p.112, 1997.
 16. Nesrullajev, A.,M. Tepe, H. M. Çakmak, N. Kazancı ve D. Abukay, “ Change of Morpholojical Properties in Lyotropic Mesophases Effect of Thin Films”, XIII Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics and Applications), Krynica Zdroj-Poland, Book of Abstracts P. 119, 1999.
 17. Ertekin, K., M. Tepe, B. Yenigül, S. İçli, D. Abukay ve E. Henden, “ Optical Sensor for the pH Using an Azlactone Derivative”, MBCAC III “3rd Mediterranean Basin Conferance on Analytical Chemistry”, Antalya-Turkey, Book Of Abstracts p. 50, 2000.
 18. Ertekin, K.,B. Yenigül, M. Tepe, D. Abukay, E. U. Akkaya ve E. Henden, “ Characterizatin of a LED Compatible optode Membrane for Zinc and Cadmium”, MBCAC III “3rd Mediterranean Basin Conferance on Analytical Chemistry”, Antalya-Turkey, Book of Abstracts p. 157, 2000.
 19. Nesrullajev, A. ve M. Tepe, “ Surface-Induced Changes of Nematic-Isotropic Liquid Phase Transition Peculiarities”, XIV Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics and Applications), Zakopane-Poland, Book Of Abstracts p. 02, 2001.
 20. Oktem, A. Bozbey, I. Avci, M. Tepe, D. Abukay, M. Fardmanesh. “Dependence of the response on the superconducting transition width of MgO substrate  YBCO Edge Transition Bolometers” International Superconducting Electronics Conference Noordwijkerhout-Netherlands 5- 9 September 20 (2005) .
 21. Tepe M., Avci I, Arkam R., Bozbey A., Algul B. P., Oktem B. And Abukay D., Fabrication and optimization of YBCO thin films on Bicrystal STO substrates for superconductive Devices. BPU 06, 22-26 August 2006 Istanbul (Book of Abstracts).
 22. I. Avci, R. Akram, A. Bozbey, M. Tepe and D. Abukay. “Fabrication of dc-squids with protection layer on josephson junctions by multilayer formation”,   BPU 06, 22–26 August 2006 Istanbul (Book of Abstracts).
 23. B. P. Algul, I. Avci, R. Akram, A. Bozbey, M. Tepe and D. Abukay. “Dependence of josephson junction critical current on the deposition rate of YBCO thin film by dc magnetron sputtering”, BPU 06, 22–26 August 2006 Istanbul (Book of Abstracts).
 24. A. Bozbey, M. Fardmanesh, I. Avci, R. Akram, M. Tepe, D. Abukay, “Differential DC-SQUID Magnetometer Design for Eliminating the Input Common Mode Signals”, ASC 2006 29 August 2006, Seattle-USA.
 25. I. Avci, R. Akram, M. Tepe, D. Abukay, “Investigation of Low Noise Josephson Junctions for DC-SQUIDs in an Array Configuration”, ASC 2006 29 August 2006, Seattle-USA.
 26. I. Avci, A. Bozbey, B. P. Algul, M. Tepe, R. Akram, D. Abukay, Investigation and Reduction of Thermal Cycling Effect on YBCO DC-SQUIDs, (International Superconducting Electronics Conference, June 2007, Washington DC-USA)
 27. Rizwan Akram, Ilbeyi Avci, Ali Bozbey, Mustafa Tepe, and Dogan Abukay, Fabrication and Optimization of YBCO dc-SQUIDs for NDE Application, (International Superconducting Electronics Conference, June 2007, Washington DC-USA)
 28. A.B. Karci, M.Tepe, H. Sozeri, Dependence of the Structural, Electrical and     Magnetic Properties of the Superconductive YBCO Thin Films on the Deposition     Rate, International Conference On Superconductivity and Magnetism (ICSM2008), 26–30 August 2008, Side-Antalya-Turkey
 29. U S Gokay,  M Tepe¸Studies on structural and magnetic properties of melt textured growth YBa2Cu3O7-x superconducting bulk materials, International Conference On Superconductivity and Magnetism (ICSM2008), 26–30 August, Side-Antalya-Turkey
 30. A. B. Karcı and M. Tepe, The effect of Lu doping on Y1-xLuxBa2Cu3O7-y superconductors, International Conference On Superconductivity and Magnetism (ICSM2010), 25–30 April 2010, Antalya-Turkey