facebook resmi sayfası twitter resmi sayfası Youtube resmi sayfası Google+ resmi sayfası
EnglishTürkçe

Duyurular

Şu an sitede 1 ziyaretci bulunmakta

Genel Bilgiler

İstatistik Bölümünün Öğretim Amaçları; Probleme has çözüm üretebilme ve analitik düşünme becerilerine sahip, Disiplinlerarası çalışmalara yatkın, Bilgi teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilen, Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip, Bilimsel şüpheciliği ilke edinmiş saygın istatisikçiler yetiştirmektir. İstatistik Bilimi, doğru bilgiye ulaşabilmek amacıyla hakkında bilgi sahibi olunmak istenen kitleden veri toplama, toplanan verileri düzenleme, analiz etme ve yorumlayarak bilgiye ulaşma süreçlerinde tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini kullanan, devamı

İstatistikçi ?

İstatistik Bölümünün temel amacı, üniversite de dahil olmak üzere birçok alanda çalışabilecek İstatistikçi adayları için iyi dengelenmiş bir İstatistik programı vermektir. İstatistik Bölümü mezunlarının, bölüm öğretim programlarının teorik istatistik bilgisi yanında uygulamalı istatistik, bilgisayar, yöneylem araştırması, ekonomi, muhasebe, istatistiksel kalite kontrol, simulasyon v.b. derslerle desteklenmiş olması nedeni ile çalışma alanları çok geniştir. Mezunlar nicel analizler yapan planlama birimlerinde..devamı


Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, B-Blok, 35040, Bornova, İzmir, Türkiye. Tel: +90 232 311 28 26 Fax: +90 232 388 18 90

Yazan: Barış GÜÇ - peacebilisim.com