Analitik Kimya

Analitik kimya, maddelerin bileşenlerini (nitel), bu bileşenlerin miktarlarını (nicel) belirlemeye ve yapısal analizlerini gerçekleştirmeye yönelik kuramsal bilgileri uygulama yöntemlerini içeren bir bilim dalıdır. Analitik kimyada analiz klasik yöntemlerle yapılabildiği gibi son yıllarda aletlerle yapılan analizler de büyük önem kazanmıştır.
Kimyanın bütün dalları analitik kimyanın ilke ve tekniklerinden yararlanır. Analitik kimya endüstri, tıp, gıda, çevre, tarım, kozmetik ve fen bilimleri gibi alanlarda sıkça kullanılmaktadır.

 

Analitik Kimya AnaBilim Dalı Kadromuz