MAZERET SINAV RAPORLARI

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ
Mazeret sınavları esasları:
Madde 17- (1) Mazeret sınavları, sadece **ara sınav ve bütünleme sınavları için geçerlidir.** Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağını ilgili birimin yönetim kurulu karara bağlayıp, mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını tespit ve ilan eder.
(2) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını,** tam […]

MUAFİYET İŞLEMLERİ

Fakültemiz Bölümlerine Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve ÖSYM Sınavları sonucunda yerleşip kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, daha önceden okurken başarılı oldukları derslerinden Muafiyet talebinde bulunacak öğrencilerin, Üniversitemize kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 5 gün içinde Dekanlık Öğrenci İşlerine başvurmaları gerekmektedir.

Öğrenci Belgesinin e-devlet kapısı üzerinden alınması

Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden öğrenci belgesi alma ve doğrulama hizmetlerinin 26 Haziran 2014 tarihi itibariyle www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümünde yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı linkinden başlanmış olduğu Ege Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 24.09.2014 tarih ve 55487599-180/6117 sayılı yazılarında belirtilmektedir.

MAZERET SINAV RAPORLARI

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ
Mazeret sınavları esasları:
Madde 17- (1) Mazeret sınavları, sadece **ara sınav ve bütünleme sınavları için geçerlidir.** Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağını ilgili birimin yönetim kurulu karara bağlayıp, mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını tespit ve ilan eder.
(2) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını,** tam […]