EGE ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu

DEKAN VEKİLİ

Prof. Dr. Alpay KIRLANGIÇ

 

Prof. Dr. Zekerya DURSUN (Kimya Böl.)

Prof. Dr. Oya ÖZBAKIR (Matematik Böl.)

Prof. Dr. Suna TİMUR (Biyokimya Böl.)

Doç. Dr. Kerim ÇİÇEK (Biyoloji Böl.)

Doç. Dr. Ali MERT  (İstatistik Böl.)

Dr. Öğr. Üyesi Teoman YILDIZ(Fizik Böl.)

 

RAPORTÖR : Fakülte Sekreteri V.