Egemikal Açılışı

Ege Üniversitesi Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı (EGEMİKAL) açıldı.

         Sanayideki öncü üretici kuruluşlar yanında birçok kamu ve özel kurumların analiz taleplerini karşılamak için kurulan ve 17 Mayıs 2011 tarihinde resmi olarak açılarak faaliyete geçen laboratuvarımızın alt yapısı EN ISO 17025 şartlarını karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. EGEMİKAL Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı çalışmalarını, Gıda Kontrol Laboratuvarı ve Çevre Sağlığı Laboratuvarı olmak üzere iki birim halinde sürdürmektedir. Laboratuvarımız, 27.02.2012 tarihinde T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nden Özel Kontrol Laboratuvarı Kuruluş Yeterlik Belgesini, 28.06.2012 tarihinde ise T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu’ndan Biyosidal Ürün Analiz Yetkisini almıştır.

            Faaliyete geçtiği tarihten itibaren laboratuvarımızda her türlü gıda örneğinin gerek kodekste belirtilen gerekse müşteri teknik şartnamelerinde istenen mikrobiyolojik analizleri, kozmetik, deterjan vb. ürünlerin mikrobiyolojik analizleri ile dezenfektan ve biyosidal ürünlerin antimikrobiyal aktivite analizleri, fonksiyonel tekstil ürünlerinin etkinlik analizleri gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımızda üreticilerden gelen talepler doğrultusunda, hijyen ve sanitasyon kontrolleri yapılmakta, gıda güvenliği çerçevesinde alınması gereken önlemler ile ilgili olarak firmalara ışık tutulmaktadır. Laboratuvarımızda özellikle Biyosidal ürünlerde Bakteriosidal Aktivite, Fungisidal Aktivite, Fiziksel Testler, Kimyasal Testler, Kısa Süreli Stabilite Testleri, Uzun Süreli Stabilite Testleri ve Antimikrobiyal Aktivite Testleri yapılmaktadır. 

Yazdır e-Posta