MAZERET SINAV RAPORLARI HAKKINDA

------ÖNEMLİ DUYURU------

SINAVLARA RAPOR GETİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Bünyesinde İç hastalıkları, Genel cerrahi, Göz, Kulak, Burun, Boğaz, Nöroloji ya da ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları bulunan ve bu uzmanların katılımıyla sağlık kurulu /kurulları teşekkül edebilen sağlık kurumları tam teşekküllü hastanelerden alınan raporlar geçerli sayılır.

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ

Mazeret sınavları esasları:

Madde 17-

(1) Mazeret sınavları, sadece ara sınav ve bütünleme sınavları için geçerlidir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağını ilgili birimin yönetim kurulu karara bağlayıp, mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını tespit ve ilan eder.

(2) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, tam teşekküllü hastaneler tarafından verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlardaki mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin tüm sınavları için mazeret sınavı hakkından yararlanıp yararlanamayacağı ilgili birimlerin yönetim kurullarında karara bağlanır.

(3) Mazerete gerekçe olan belgelerin, düzenlendiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde ilgili dekanlığa veya müdürlüğe verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde, başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Yazdır e-Posta