Fakülte Yönetim Kurulu

DEKAN VEKİLİ

Prof. Dr. Alpay KIRLANGIÇ

Prof. Dr. Zekerya DURSUN (Kimya Böl.)

Prof. Dr. Oya ÖZBAKIR (Matematik Böl.)

Prof. Dr. Suna TİMUR (Biyokimya Böl.)

Doç. Dr. Kerim ÇİÇEK (Biyoloji Böl.)

Doç. Dr. Ali MERT  (İstatistik Böl.)

Dr. Öğr. Üyesi Teoman YILDIZ(Fizik Böl.)

 

RAPORTÖR : Fakülte Sekreteri V.

Yazdır e-Posta