Öğrencilerimizin Başarıları

 

Bölümümüz Bilgisayar Bilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Urfat NURİYEV’in doktora öğrencilerinden Erdem ALKIM, Centrum Wiskunde & Informatica'dan Léo DUCAS, Infineon Technologies AG'den Thomas PÖPPELMANN ve Radboud University'den Peter SCHWABE ile birlikte yaptığı çalışma ile Facebook tarafından yılda bir düzenlenen “Internet Defense Prize” 2016 yılı ödülünü kazanmıştır.

Kuantum bilgisayarlarının üretilmesi ile birlikte günümüzde kullanılan şifreleme yöntemlerinin dayandığı temel problemlerin rahatlıkla çözülebilecek olması, bilim insanlarını farklı temellere dayanan güvenlik sistemleri üzerinde çalışmaya sevk etmektedir. Erdem ALKIM'ın çalışma arkadaşlarıyla yaptığı bu çalışma ile de internet sitelerindeki “https” öneki ile gösterilen güvenli internet erişimi sisteminin kuantum bilgisayarların üretilmesi sonrasında bile güvenli olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Gerek algoritmanın güvenlik seviyesi gerekse uygulamasının verimliliği bu çalışmanın ilgi görmesine sebep olmuştur. Çalışma ilk olarak Google tarafından kuantum bilgisayarların oluşturulmasından sonraki döneme ön hazırlık amacıyla günümüz güvenlik çözümlerinin yanında kullanılmıştır. Daha sonrasında TOR Projesinin aynı şekilde bu sistemi günümüz sistemleriyle birlikte uygulamasının ardından, akademik bildiri olarak hazırlanan çalışma USENIX Security 2016 konferansına sunulmak üzere kabul edilmiş ve bu konferans sırasında Facebook tarafından internetin daha güvenli bir ortam haline getirilmesinde önemli katkı sağlayan yayınları desteklemek için oluşturduğu “Internet Defense Prize” ödülüne layık görülmüştür.

https://internetdefenseprize.org/

26.10.2016

 


 

Türk Doktorların Büyük Başarısı

Bölümümüz Yüksek Lisans Öğrencilerinden Gözde Kızılateş ve Onur Uğurlu’nun da içinde bulunduğu ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Psikiyatri ve Nöroradyoloji Anabilim Dalında yürütülen proje ve ilgili basın toplantısı

Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederiz.

Matematik Bölüm Başkanlığı