The Communiques that Published at the National Scientific Meetings:

 

 1. Kırcalı Gürsoy N., Nuriyev U.G., Koordinatsal İşlemler ile Kesirler Cebiri, XXY. Ulusal Matematik Sempozyumu, s. 88, 05 - 08 Eylül, Niğde , 2012.
 1. Nuriyev, U.G., Sözeri V., “Farklı Tabanlarda Kapalı Sayıların Bazı Özellikleri”, 7. Ankara Matematik Günleri konferansı, Bildiri özetleri kitabçığı, s.39, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs–01 Haziran, 2012.
 1. Nuriyev, U.G., Berberler, M.E., Kurt, M., Gürsoy, A., Kutucu, H., “Bir Telekomünikasyon Probleminin Matematiksel Modellenmesi Üzerine”, XVI. Türkiye’de ˙Internet Konferansı, inet-tr’11, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 30 Kasım-02 Aralık, 2011.
 1. Nuriyev, U.G., Sözeri V.,Zihin okuyucu oyun programı ve kapalı sayılar kütüphanesi”, XVI. Türkiye’de ˙Internet Konferansı, inet-tr’11, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 30 Kasım-02 Aralık, 2011.
 1. Keskin S., Berberler M.E., Nuriyev U.G., “Faktöriyel Yardımıyla Çarpanlara Ayırma üzerine”, 6. Ankara Matematik Günleri konferansı Bildiri özetleri kitabçığı, s. 151, 02 – 03 Haziran 2011, Hacetepe Üniversitesi, Ankara,  2011.
 1. Gürsoy A., Nuriyev U.G.,Güner M., Ünal C.; Solaklar F. “Tekstil İşletmelerinde Departman Yerleşimi Problemi”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri mühendisliği XXIX  Ulusal kongresi, Ankara, Bilkent Üniversitesi, 22-24 Haziran, 2009.
 1. Nuriyev U.G.,Berberler M.E. Çok Boyutlu Yükleme Probleminin Çözümü için Meta Sezgisel Bir Algoritma, Yöneylem Araştırması ve Endüstri mühendisliği XXVIII  Ulusal kongresi, İstanbul, Galatasaray Üniversitesi, 30 Haziran – 2 Temmuz, 2008.
 1. Günel K., Nuriyev U.G.,Matematik Eğitimi için Zeki Öğretici Sistemin Tasarımı, 7. Matematik Sempozyumu, İzmir, Ekonomi Üniversitesi, 13-15 Kasım, 2008.
 1. Babayev D.A., Nuriyev U.G.,Berberler M.E., Kurt M. Bandgeçişi (Bandpass) problemi üzerine, Yöneylem Araştırması ve Endüstri mühendisliği XXVII  Ulusal kongresi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2– 4 Temmuz, 2007.
 1. Nuriyev U.G., Gürsoy, A,Berberler M.E. Bantgeçişi (Bandpass) problemini çözmek için heuristik bir algoritma, Yöneylem Araştırması ve Endüstri mühendisliği XXVII  Ulusal kongresi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2– 4 Temmuz, 2007.
 1. Nuriyev U.G., Kutucu H. Bandgeçişi (Bandpass) probleminin matematiksel modellenmesi problemi üzerine Yöneylem Araştırması ve Endüstri mühendisliği XXVII  Ulusal kongresi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2– 4 Temmuz, 2007.
 1. Nuriyev U.G.,Berberler M.E. Bir boyutlu uygun yer seçimi problemi, Yöneylem Araştırması ve Endüstri mühendisliği XXVII  Ulusal kongresi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2– 4 Temmuz, 2007.
 1. Nuriyev U.G., Güler A, Tamsayılı minimalleştirme problemini çözen garanti değerli bir algoritma, Yöneylem Araştırması ve  Endüstri mühendisliği XXVII  Ulusal kongresi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2– 4 Temmuz, 2007.
 1. İlleez A,  Nuriyev U.G., Güner M, Gürsoy A.,  Mathematical Methods Used for Process Scheduling in Apparel Sector, Second Annual SUNY-YÖK Collaboration Symposium “Scientific Collaboration for Sustainable Development” 23-25 May 2007 Çukurova University Balcalı/ADANA 2007.
 1. Nuriyev U.G.,Berberler M.E. Altküme toplamı problemi için yeni bir dinamik programlama algoritması, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, 22-25 Ağustos, Kütahya , 2006.
 1. Nuriyev U.G.,Berberler M.E. Çizgelerde birleştirilmişlik sayısı üzerine,XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, 22-25 Ağustos, Kütahya , 2006.
 1. Nuriyev U.G.,Gürsoy M., Derman C., En kısa uzunluklu hamilton yolu problemi üzerine, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, 22-25 Ağustos, Kütahya , 2006.
 1. Babayev Dj.A., Nuriyev U.G., Özarslan S, Sözeri V. Kapalı sayılar üzerine, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, 22-25 Ağustos, Kütahya , 2006.
 1. Nuriyev U.G., Ordin B. Optimal knowledge flow on the ınternet, Yöneylem Araştırması ve Endüstri mühendisliği XXVI  Ulusal kongresi, s. 608-611, İzmit, Kocaeli Üniversitesi, 3 – 5 Temmuz, 2006.
 1. Nuriyev U.G.,Berberler M.E. Bidon paketleme problemi için dinamik programlamaya dayanan bir algoritma, Yöneylem Araştırması ve Endüstri mühendisliği  XXVI  Ulusal kongresi, s. 199-201, İzmit, Kocaeli Üniversitesi, 3 – 5 Temmuz, 2006.
 1. Nuriyev U.G.,Berberler M.E. Tek boyutlu kesme problemi için bir paket program, Yöneylem Araştırması ve Endüstri mühendisliği  XXVI  Ulusal kongresi, s. 315-317, İzmit, Kocaeli Üniversitesi, 3 – 5 Temmuz, 2006.
 1. Nuriyev U.G.,Güner M., İlleez A.A.,  Derman C.,Berberler M.E. Üretim Hatlarında Model Değişim Süreçlerinin Optimizasyonu, Yöneylem Araştırması ve Endüstri mühendisliği  XXVI  Ulusal kongresi, s. 41-44, İzmit, Kocaeli Universitesi, 3 – 5 Temmuz, 2006.
 1. Akleylek S., Nuriyev U.G., Steganografi ve Steganografinin Yeni Bir Uygulaması, IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU-2005), Bildiriler kitabı, Kayseri, 16-18 Mayıs, Erciyes Üniversitesi, 2005.
 1. Nuriyev U.G., Ordin B. Minimum Örten Ağaçlı Akış Dengeleme Problemi, Yöneylem Araştırması ve Endüstri mühendisliği  XXV  Ulusal kongresi, s.29, İstanbul, Koç Üniversitesi, 4 – 6 Temmuz, 2005.
 1. Nuriyev, U.G., Güner, M., Berberler M.E., Gürsoy, A., Vatansever, B., Yalın üretim tekniği unsurları dikkate alınarak hat dengelemede kayıp zamanların en az olduğu üretim miktarının belirlenmesi. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXV. Ulusal kongresi, s.19-20, İstanbul, Koç Üniversitesi, 4 – 6 Temmuz, 2005.
 1. Özarslan, S.,Nuriyev, U.G.,”Kuantum Kriptografisi ile %100 Bilgi güvenliği”, III Bilgi Teknolojileri Kongresi (BİLGİTEK’2004), Bildiriler kitabı, 43 - 46. Denizli, Pamukkale Üniversitesi, 2004.
 1. Nuriyev, U.G., Ordin, B., “Minimal Ağırlıklı Dominant Alt Küme Probleminin Çözümü için Bir Yaklaşım”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri mühendisliği  XXIV  Ulusal kongresi Bildiriler kitabı, 55-57, Adana, Çukurova Üniversitesi, 2004.
 1. Nuriyev, U.G., Çalışkan, E., Sadıkova, H.G., “Knapsack Minimalleştirme Probleminin Bir Greedy Algoritması ile Çözümü”(Turkish, English summary). [Solution of Knapsack Minimization Problem by means of a greedy algorithm] 4. İstatistik Günleri Sempozyumu (İGS-2004). Bildiriler kitabi, 387-392, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2004.
 1. Nuriyev, U.G., Ordin, B.,"Genelleştirilmiş bir Atama Problemi yardımıyla bir Global Optimizasyon Probleminin Çözümü üzerine”, (Turkish, English summary), [On Solving of a Global Optimization Problem by help of the Genarilzed Assignment Problem], 4. İstatistik Günleri Sempozyumu (İGS-2004). İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2004.
 1. Nuriyev, U.G., “Minimal Ağırlıklı Dominant Altküme Probleminin Güçlü NP-tamlığı üzerine”. XVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, 10-12 Eylül, Van, 2003.
 1. Nuriyev, U.G., “Bir Global Optimalleştirme Altproblemin Çözümü üzerine”.Yöneylem Araştırması ve Endüstri mühendisliği  XXIII  Ulusal kongresi.İstanbul, Yeditepe Üniversitesi, 2002.
 1. Nuriyev, U.G., Ordin, B., “Minimal Ağırlıklı Dominant Alt Küme Problemi ve Karmaşıklığının incelenmesi” Yöneylem Araştırması ve Endüstri mühendisliği  XXIII  Ulusal kongresi, İstanbul, Yeditepe Üniversitesi, 2002.
 1. Nuriyev, U.G., “Komşu Asal Sayıların Bulunması için Bir Algoritma”, XV Ulusal Matematik Sempozyumu, Mersin, s. 60, 2002.
 1. Nuriyev, U.G., Özarslan, S., “İkiz Asal Sayıların Kullanıldığı bir Şifreleme Algoritması”, Savunma Teknolojileri Kongresi - SAVTEK 2002, Bildiriler Kitabi, Cilt 1, 417 – 426, Ankara, ODTÜ, 2002.
 1. Nuriyev, U.G., Dündar, P., Şen, O., “Knapsack Paket Programı”, V.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu. Adana, Çukurova Üniversitesi, 2001.
 1. Nuriyev, U.G., “Bir Kombinatorik Problemin Çözümü üzerine”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri mühendisliği XXII  Ulusal kongresi. Ankara, Gazi Üniversitesi, 2001. 
 1. Nuriyev, U.G., Dündar, P., Knapsack Probleminin Çözümü İçin Duallik Prensibine Dayanan Heuristik Bir Algoritma”,.Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXI Ulusal Kongresi, Bildiriler kitabı, 236-240, Doğu Akdeniz Üniversitesi, K.KT.C., 2000.
 1. Nuriyev, U.G., Dündar, P., Bilgisayar Ağlarında Güvenirlilik Kriterine Göre Veri Kütüklerinin Optimal Yerleştirilmesi Probleminin Çözümü Üzerine”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XX Ulusal Kongresi, Kara Harp Okulu, 223, Ankara, 1999.
 1. Nuriyev, U.G., Dündar, P., Çok Boyutlu Knapsack Probleminin Çözümü İçin Kendi Kendini Düzenleyen Bir Algoritma”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XIX Ulusal Kongresi, 49, ODTÜ, Ankara, 1998.
 1. Nuriyev, U.G., Dündar, P., Knapsack Probleminin Greedy-Algoritma İle Bulunmuş Çözümünün İncelenmesi”, Atatürk Üniv. 40.Kuruluş Yılı Matematik Sempozyumu Bildirileri, 179-185,Erzurum, 179-185, 1998.
 1. Nuriyev, U.G., Dündar, P.,Boole Programlama Problemlerinde Tamamlama prensipleri, XI Ulusal Matematik Sempozyumu, Isparta, s. 86, 1998.
 1. Nuriyev, U.G., Rzayev, M.C.. “K resheniyu zadach optimizatsii proizvodstvennoy programmı gruppı predpriyatiy” (Russian), [On a solution of optimization problems of a production program of a group of companies]In the Proc. of the Conference “New information technologies and problems of applied mathematics”, pp. 90-93, BDU, Baku, Azerbaijan, 1997.
 1. Nuriyev, U.G., “Matematicheskoye obespecheniya geodezicheskix izmereniy”, (Russian). [On a Computer System for Geodesic Measuring], In the Proc. I Rebuplic scientific-pratical conferense on control and informatics problem, Baku, Azerbaijan, 1991.
 1. Nuriyev, U.G., “O reshenii odnomernoy obobshennoy zadachi o rantse s peremennımi koeffisientami”, (Russian). [On the solution of a generalized one dimensional knapsack problem with variable coefficients]. In the Proc. of 3rd All-Union Conf. “Discrete Optimization and Computers”, pp.132-133, Moscow, Russia, 1987.
 1. Nuriyev, U.G., “Ob odnom algoritme resheniya zadach kart raskroya” (Russian). [An algorithm for solving of a map tailoring problem], In the Proc. All-Union Conf. “Mathematical modeling in science and engineering”, Moscow, Russia, 1986.
 1. Nuriyev, U.G., ”K reshenii zadach diskretnoy optimizasii”, (Russian). [On the Solution of Discrete Optimization Problems], In the Proc. of Conf. “Computers and computational equipment”, Yerevan, Armenia, 1986.
 1. Nuriyev, U.G., “Komputerniy analiz sillogistiki L. Kerrola i N.R. Brusentsova”, (Russian). [Computer analysis of L. Carrols and  N.R.Brusensev’s syllogistics]. In “The problems of Automatic Control” – the Proc. of IV Conference of Young Scientists of Transcaucasus, Tbilisi, Georgia, 1986.
 1. Nuriyev, U.G. “O matematicheskoye obespecheniye resheniya zadach buleva programmirovaniya”, (Russian). [On a computer system for solving problems of Boolean Programming]. In the Proc. of IX All-Union Symposium on “Computer systems for solving problems of optimal planning”, Moscow, Russia, pp.96-97, 1986.
 1. Nikitin A.I., Nuriev U.G., “ K zadache raspredeleniya rezerviruyushix faylov v uzlax seti”, (Russian). [On a distribution problem of reserve files in network nodes], In the Proc. of All- Union Conference "A software of networksand real time systems”, pp. 117-118, Kiev, Ukraine, 1981.