Çerez Örnek
canlı destek
Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof.Dr. İsmet KARACA nın yazdığı kitabı basılmıştır.

Bu kitap, Fen Fakültesi Matematik Bölümü lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilere topoloji derslerinde yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.  Günümüzde topoloji dersi için yeterli Türkçe kaynak var olmasına rağmen bazı eksiklikleri (örnek, karşıt örnek, uygulama alanları, tarihçe vb.) gidermek için bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ