EGE ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu

DEKAN

Prof. Dr. İhsan YAŞA

 

Prof. Dr. Zekerya DURSUN (Kimya Böl.)

Prof. Dr. Oya ÖZBAKIR (Matematik Böl.)

Prof. Dr. Suna TİMUR (Biyokimya Böl.)

Doç. Dr. Kerim ÇİÇEK (Biyoloji Böl.)

Doç. Dr. Ali MERT  (İstatistik Böl.)

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan UTLU (Fizik Böl.)

 

RAPORTÖR : İlknur YALÇIN (Fakülte Sekreteri V.)