Çerez Örnek
Doç. Dr. Serap Evran’ın TÜBİTAK’a önerdiği 2531 Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile İkili İşbirliği projesi ve TÜBİTAK’a önerdiği 2515 – COST projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

Doç. Dr. Serap Evran’ın TÜBİTAK’a önerdiği 2531 Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile İkili İşbirliği projesi ve TÜBİTAK’a önerdiği 2515 – COST projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

Doç. Dr. Serap Evran’ın TÜBİTAK’a önerdiği 2531 Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile İkili İşbirliği projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Serap Evran, Prof. Wolfgang Fritzsche (Leibniz Fotonik Teknoloji Enstitüsü) ve Prof. Dr. Azmi Telefoncu’nun  (Biyo-Algılama ve Biyoinformatik Nanoteknolojileri AR-GE San. Tic. Ltd. Şirketi) işbirliği ile gerçekleştirilecek  "Gıda alerjen proteininin algılanmasına yönelik aptamer-temelli platformlar” isimli proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

Gıda alerjisi modern dünyanın önemli bir sorunudur. İşlenmiş gıdaların alerjen içeriğini belirtecek şekilde işaretlenmesi, alerjik kişileri korumanın tek yoludur. Bu projede, gıdalarda alerjen protein varlığının tespiti için DNA aptameri temelli biyosensörler geliştirilecektir.

 

Doç. Dr. Serap Evran’ın TÜBİTAK’a önerdiği 2515 – COST projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Serap Evran’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek “Histon Deasetilaz 10 (HDAC10) Aktivitesinin İnhibisyonu İçin Spesifik DNA Aptamerinin Geliştirilmesi” isimli proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

Hematopoietik hastalıkların tedavisinde kullanılan allojenik hematopoietik kök hücre naklinin en önemli komplikasyonu, graft versus host hastalığıdır (GVHD). Projenin amacı, kronik GVHD mekanizmasında rol oynayan histon deasetilaz 10 (HDAC10) aktivitesini spesifik olarak inhibe edebilen aptamer yapılı bir inhibitörün geliştirilmesidir.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ