Çerez Örnek
canlı destek
Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyemiz Sayın Dr. Öğr. Üyesi Rengin ÖZGÜR UZİLDAY’ın yürütücülüğünde

Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyemiz Sayın Dr. Öğr. Üyesi Rengin ÖZGÜR UZİLDAY’ın yürütücülüğünde hazırlanan “Reaktif Oksijen ve Azot Türleri (ROS Ve RNS)'nin Halotropizmik Yanıtları Farklı Arabidopsis thaliana Ekotipleri (Wt-5, Col-0, Uod-7) ve Ekstrem Halofit Eutrema Parvulum'da Halotropizmik Yanıtın Düzenlemesindeki Rollerinin Araştırılması” konulu Araştırma projesi 2021 yılı TÜBİTAK ARDEB 1001 programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.
Bu başarıda emeği geçen tüm proje ekibini kutluyoruz.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ