Çerez Örnek
canlı destek

2022-2023 YAZ OKULU TEK DERS SINAVLARI HK.

TEK DERS SINAV DUYURUSU

 

  • 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Yaz dönemi 4. sınıf öğrencilerinin tek ders sınavları 18.09.2023 tarihinde yüz yüze yapılacaktır.

 

  • Mezuniyet aşamasına gelen son sınıf öğrencilerimiz arasından mezun olmak için 1 (bir) dersi kalanlar, Tek Ders Sınavlarına başvurmak için 04.09.2023 – 12.09.2023 tarihleri arasında ilgili formu doldurup (fen.ege.edu.tr adresindeki öğrenci/dilekçe ve formlar kısmından temin edebilir) ve imzalayıp Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine teslim edebilir yada fenfak@mail.ege.edu.tr adresine e-posta gönderebilirler.

 

Tek ders sınavı esasları Madde 18-(1) : “Tek ders sınavı; mezun olmak için tek ders dışında tüm derslerini başarmış olan öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde, başarısız olunan tek ders için, güz ve bahar yarıyılları sonunda ayrı ayrı, Yaz okulu olan Fakülte/ Yüksekokullarda yaz okulu sonunda ilgili eğitim birimlerinin yönetim kurullarının saptayacağı tarihlerde sınav açılır. Yaz okulu sonunda açılan tek ders sınavına, tek ders sınavına girmemiş öğrenciler ile yaz okulu sonunda derslerini tek derse düşürmüş olan öğrenciler başvurabilirler.”

(2) Öğrenciler tek ders sınav hakkını bir defaya mahsus kullanabilirler. Bu sınavda başarılı olanlar, kayıt yaptırdıkları eğitim öğretim yarıyılında mezun olmuş sayılır.

*Son başvuru tarihinden sonra başvuru kabul edilmemektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ