Çerez Örnek
canlı destek

Öğrencilerimize duyuru

Sevgili öğrencilerimiz,

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime geçilmiş olup bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmaması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca “Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına” karar verilmiştir.

Öğrencilerimizden 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı için kayıt dondurma talebinde bulunmak isteyenlerin üniversiteye gelmeksizin başvurularını online olarak “kimlik.ege.edu.tr” sayfası üzerinden yapabilmeleri için çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanmış 4 Nisan 2020 tarihi itibariyle öğrencilerimizin kullanımına açılmıştır. Başvurular ilgili Yönetim Kurullarınca değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Öğrencilerimiz başvurularının ardından Öğrenci Bilgi Sisteminden kayıt dondurma taleplerine ilişkin durumlarını görüntüleyebileceklerdir.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için kayıt dondurma başvurusu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerden belirtilen dönem için öğrenim harcı yatıranların yatırdıkları meblağlar 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılına mahsup edilecektir.

 

 

 

                                                                        Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ