canlı destek
Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof.Dr. İsmet KARACA nın yazdığı kitabı basılmıştır.

Bu kitap, Fen Fakültesi Matematik Bölümü lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilere topoloji derslerinde yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.  Günümüzde topoloji dersi için yeterli Türkçe kaynak var olmasına rağmen bazı eksiklikleri (örnek, karşıt örnek, uygulama alanları, tarihçe vb.) gidermek için bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur.

 

Yirminci yüzyılın en önemli gelişmelerden biri de matematikte topoloji anabilim dalının gelişmesidir. Topoloji, matematiğin çok genç ve önemli bir dalıdır. Teknolojik gelişmelerde topolojik metodların kullanımının gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Bu kitapta temel kavramların (süreklilik, homeomorfizma, ayırma aksiyomları, metrik uzaylar, bağlantılılık, kompaktlık, vb.)  daha iyi anlaşılması için 200'den fazla örnek ve karşıt örnekler, 200'den fazla bölüm soruları ve uygulama alanlarıyla açıklanması hedeflenmiştir. Bu kavramlara yer verilmesiyle geometrik topoloji, cebirsel topoloji ve diferansiyel topoloji için ön hazırlık yapılmıştır.  Bölümlerin giriş kısmlarında, öğrencilerin konulara daha fazla dikkat verebilmeleri için tarihi bilgilere yer verilmiştir. Her bölümün sonunda teknolojide topolojik metodların kullanımının artması nedeniyle, uygulama alanları verilmeye çalışılmıştır ve ilgili konuda en önemli gelişmeler yapan matematikçilerin biyografileri verilmiştir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ