canlı destek

Yüzyüze eğitim kararları

Fakültemizde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının açıklamaları ile Üniversitemiz Senatosunda alınan kararlar doğrultusunda Fakültemiz Bölümlerinde eğitim sürecinin sağlıklı ve güvenli yürütülebilmesi için aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

 1. Uygulamalı ve laboratuvar uygulamalı derslerin öğrenci sayılarına göre seyreltilerek oturtulması ve laboratuvarlarda deney sayılarının azaltılarak yüz yüze eğitimin yapılmasına,

 2. Aynı ders özelinde grupların sayısını arttırarak laboratuvar uygulamalarının dönüşümlü olarak yapılabilmesine,

 3. Teorik derslerde, öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak azaltılmış gruplar halinde aynı ders saat aralığında yüz yüze yapılabilmesine ve genişletilmiş ders notu ve görüntülü derslerin Ege Ders sistemine yüklenmesine,

 4. Yüz yüze yapılacak olan ders, uygulama ve laboratuvarlar ile sınavlarda sosyal mesafenin korunacağı oturma düzenlerinin oluşturulmasına, konuyla ilgili değerlendirme komisyonu kurulmasına,

 5. Yüz yüze yapılacak olan ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme ve mazeret sınavlarında; Dersliklerin, Bölüm ve B Blok Laboratuvarlarının (Biyoloji, Fizik, Kimya), Dekanlık, İstatistik, Matematik Bölümleri Bilgisayar Laboratuvarlarının ve Binalardaki geniş alanlı koridorları ile Okuma Salonunun kullanılmasına,

 6.  Derslerde ölçme değerlendirme yöntemlerinin ara sınav yanında ödev, proje, sunum ve küçük sınavlarla da yapılabilmesine

 7. Mevzuatın öngördüğü yoklama koşulunun yüz yüze ya da çevrimiçi olarak aranması gerektiğine,  sınav güvenliğinin öğretim üyesi sorumluluğunda olmasına

 8. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında eğitimin sağlıklı ve güvenli yürütülebilmesi için yapılacak işleri düzenlemek ve takip etmek üzere komisyon oluşturulmasına,

 9. Bölüm Yönetimlerinin Sınıf, Laboratuvar ve Tuvaletlerin Temizlik ve Hijyen koşullarında kullanımının sağlamasına,

 10. Bölüm Yönetimlerinin Sınıf ve Laboratuvarların her ders sonrası havalandırılmasını sağlamasına,

 11. COVİD-19 belirtileri taşıyan Fakültemiz öğrencilerinin ivedilikle sağlık birimine sevkinin yapılmasına

 12.  COVİD - 19 salgını sürecinde devletin ilgili kurum ve kuruluşları ile üniversitemiz açıklamalarının dikkate alınarak uygulamalarda değişikliğe gidilmesine, güncel duruma göre kararların yeniden gözden geçirilmesine, 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ