EGE UNIVERSITY

FACULTY OF SCIENCE

Faculty Board

Dean:  Prof. Dr. İhsan YAŞA

 

Prof. Dr. Mustafa Serdar EVREN (Astronomi ve Uzay Bilimleri Böl. Bşk.)

Prof. Dr. Sinan AKGÖL (Biyokimya Böl. Bşk.)

Prof. Dr. Ferah SAYIM ÖZKAN (Biyoloji Böl. Bşk.)

Prof. Dr. Mustafa TEPE (Fizik Böl. Bşk.)

Prof. Dr. Onur KÖKSOY (İstatistik Böl. Bşk.)

Prof. Dr. Mehmet BALCAN (Kimya Böl. Bşk.)

Prof. Dr. Alpay KIRLANGIÇ (Matematik Böl. Bşk.)

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ (Profesör Temsilcisi)

Prof. Dr. Şenay ŞANLIER (Profesör Temsilcisi)

Prof. Dr. Aykut GÜVENSEN (Profesör Temsilcisi)

Doç. Dr. Yeşim SALMAN (Doçent Temsilcisi)

Doç. Dr. Burak ORDİN (Doçent Temsilcisi)

Dr. Öğr. Üyesi Halil Tanıl (Yardımcı Doçent Temsilcisi)